blog

บล็อก ข่าวประชาสัมพันธ์
latest update

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี กิจกรรม "เปิดช่อง รับโชค นิวทีวี 18"

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี กิจกรรม "เปิดช่อง รับโชค นิวทีวี 18" ทุกวัน ลุ้นรับรางวัลรวม 476 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท...ตั้งเเต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2559

ครั้งที่ 1 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 092-927-9XXX


ครั้งที่ 2 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 083-764-5XXX

ครั้งที่ 3 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 084-805-7XXX

ครั้งที่ 4 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 099-304-6XXX


ครั้งที่ 5 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 094-037-5XXX

ครั้งที่ 6 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 084-390-8XXX

ครั้งที่ 7 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 095-741-6XXX

สัปดาห์ที่ 1 ประจำวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 8 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข

ครั้งที่ 9 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 082-004-6XXX

ครั้งที่ 10 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 081-257-4XXX

ครั้งที่ 11 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 095-014-0XXX

ครั้งที่ 12 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 085-727-9XXX

ครั้งที่ 13 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 082-544-9XXX

ครั้งที่ 14 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 082-870-8XXX


โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ประจำวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559

โชคชั้นที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 ประจำวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2559


ครั้งที่ 15 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 095-465-9XXX

ครั้งที่ 16 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 087-550-2XXX

ครั้งที่ 17 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 081-134-7XXX

ครั้งที่ 18 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 095-952-1XXX

ครั้งที่ 19 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 089-744-0XXX

ครั้งที่ 20 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 091-414-6XXX

ครั้งที่ 21 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 099-415-9XXX

โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 22 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 084-960-9XXX

ครั้งที่ 23 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 082-659-6XXX

ครั้งที่ 24 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 084-668-2XXX

ครั้งที่ 25 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 090-987-0XXX

ครั้งที่ 26 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 086-369-7XXX

ครั้งที่ 27 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 085-074-4XXX

ครั้งที่ 28 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 089-701-1XXX

โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2559

โชคชั้นที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2559


ครั้งที่ 29 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 084-467-3XXX

ครั้งที่ 30 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 085-082-9XXX

ครั้งที่ 31 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 086-138-6XXX

ครั้งที่ 32 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 096-826-4XXX

ครั้งที่ 33 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 094-982-2XXX

ครั้งที่ 34 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 089-508-3XXX

ครั้งที่ 35 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 080-166-6XXX

ครั้งที่ 36 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 092-608-4XXX

โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 37 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 085-038-6XXX

ครั้งที่ 38 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 092-884-5XXX

ครั้งที่ 39 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข

ครั้งที่ 40 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 083-997-4XXX

ครั้งที่ 41 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 083-246-5XXX

ครั้งที่ 42 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 086-072-8XXX

โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2559


โชคชั้นที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 13 - 26 มิถุนายน 2559

ครั้งที่ 43 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 084-755-3XXX


ครั้งที่ 44 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 08-3696-2XXX

ครั้งที่ 45 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 08-8363-3XXX

ครั้งที่ 46 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้แก่หมายเลข 09-6067-0XXX

ครั้งที่ 47 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 09-9117-5XXX

ครั้งที่ 48 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 06-2274-3XXX

ครั้งที่ 49 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 08-6513-3XXX

โชคชั้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559ครั้งที่ 50 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 09-5721-1XXX

ครั้งที่ 51 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 08-7367-3XXX

ครั้งที่ 52 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 08-4323-4XXX

ครั้งที่ 53 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 09-7981-8XXX

ครั้งที่ 54 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 09-6306-1XXX

ครั้งที่ 55 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจาก เอไอเอส สี่จี แอดวานซ์ มอบ แท็บเล็ตจอใหญ่ Samsung Galaxy View ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ได้แก่หมายเลข 09-3856-3XXX