blog

บล็อก ข่าวประชาสัมพันธ์
latest update

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดี จากกิจกรรม “นิวทีวีให้โชคลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง”

เพียงส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการของ new)tv ที่คุณชื่นชอบ และวงเล็บ (newtv 18) มาที่ 4825118 แค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของไอโฟน 6 ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายนนี้...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2558..."นิวทีวีให้โชค ลุ้นรับไอโฟน 6 ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง" ...