< >
about
  • ตำนานรักบูเช็กเทียน
  • เมื่อหญิงสาวยุคปัจจุบัน เกิดหลงยุคเข้าไปในราชวงศ์ถัง และพบว่าตัวเองคือจอมนาง “บูเช็กเทียน” เป็นหน้าที่ของน้องชายฝาแฝด ที่ต้องปลุกเธอตื่นขึ้นจากฝัน เพื่อกลับมาใช้ชีวิตบนโลกแห่งความจริง พบกับเรื่องราวสนุกสุดแฟนตาซี ... “ตำนานรักบูเช็กเทียน” ที่มาพร้อมความฮาไม่ซ้ำใคร ... ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live
share
about
  • ตำนานรักบูเช็กเทียน
  • เมื่อหญิงสาวยุคปัจจุบัน เกิดหลงยุคเข้าไปในราชวงศ์ถัง และพบว่าตัวเองคือจอมนาง “บูเช็กเทียน” เป็นหน้าที่ของน้องชายฝาแฝด ที่ต้องปลุกเธอตื่นขึ้นจากฝัน เพื่อกลับมาใช้ชีวิตบนโลกแห่งความจริง พบกับเรื่องราวสนุกสุดแฟนตาซี ... “ตำนานรักบูเช็กเทียน” ที่มาพร้อมความฮาไม่ซ้ำใคร ... ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live