< >
about
  • ใจให้ไป
  • สัมผัสเรื่องราวประทับใจ ของคนธรรมดา แต่ทำเรื่อง อันแสนยิ่งใหญ่ด้วยการ “ให้” ดำเนินการปลุกพลังใจโดย หนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยหัวใจแกร่งผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์เป็นคนแรกของประเทศไทย
share
tags
related
about
  • ใจให้ไป
  • สัมผัสเรื่องราวประทับใจ ของคนธรรมดา แต่ทำเรื่อง อันแสนยิ่งใหญ่ด้วยการ “ให้” ดำเนินการปลุกพลังใจโดย หนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช คนไทยหัวใจแกร่งผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์เป็นคนแรกของประเทศไทย
episode list