< >
about
  • ก่อนไก่โห่
  • ย้อนวันวานรำลึกความหลังแสนสุขเพื่อรับอรุณอัน สดใส ติดตามเรื่องราวของผู้มีชื่อเสียงในอดีตที่ห่าง หายไปจากวงการ สอบถามความเป็นอยู่และรับฟัง เรื่องราวในช่วงที่ห่างหายไป เพื่อเข้าใจเรื่องราวของ โลกและชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
share
tags
related
about
  • ก่อนไก่โห่
  • ย้อนวันวานรำลึกความหลังแสนสุขเพื่อรับอรุณอัน สดใส ติดตามเรื่องราวของผู้มีชื่อเสียงในอดีตที่ห่าง หายไปจากวงการ สอบถามความเป็นอยู่และรับฟัง เรื่องราวในช่วงที่ห่างหายไป เพื่อเข้าใจเรื่องราวของ โลกและชีวิตได้ดียิ่งขึ้น