< >
about
  • แล้วไง ?
  • เปิดหน้าหนังสือพิมพ์ หยิบประเด็นข่าวฮ็อตรอบสัปดาห์ มาพูดคุยวิเคราะห์ ชวนไปคิดต่อกับ ดร.เสรี วงศ์มณฑา ที่จะมาพร้อมวลีฮิต “แล้วไง?”
share
tags
related
about
  • แล้วไง ?
  • เปิดหน้าหนังสือพิมพ์ หยิบประเด็นข่าวฮ็อตรอบสัปดาห์ มาพูดคุยวิเคราะห์ ชวนไปคิดต่อกับ ดร.เสรี วงศ์มณฑา ที่จะมาพร้อมวลีฮิต “แล้วไง?”