< >
about
  • My Cooking School 101
  • อยากเรียนทำอาหาร แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง... ไม่มีเวลา ไม่มีงบประมาณ .. นับจากนี้ไป “พล ตัณฑเสถียร” จะขออาสาเป็น “คุณครู” สอนคุณทำอาหารโดยละเอียด ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเรื่องส่วนผสม ไปจนดัดแปลงสูตรอาหารให้ไม่ซ้ำใคร ประหนึ่งยกโรงเรียนสอนทำอาหารมาไว้ในทีวี ในรายการ My Cooking School 101 ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live
share
about
  • My Cooking School 101
  • อยากเรียนทำอาหาร แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง... ไม่มีเวลา ไม่มีงบประมาณ .. นับจากนี้ไป “พล ตัณฑเสถียร” จะขออาสาเป็น “คุณครู” สอนคุณทำอาหารโดยละเอียด ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเรื่องส่วนผสม ไปจนดัดแปลงสูตรอาหารให้ไม่ซ้ำใคร ประหนึ่งยกโรงเรียนสอนทำอาหารมาไว้ในทีวี ในรายการ My Cooking School 101 ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live