< >
about
  • new)talk
  • ถกทุกเรื่อง ถามทุกประเด็นที่เป็นข่าว ใน new‬)talk กับ อัญชะลี ไพรีรัก จันทร์-ศุกร์ 17:00-18:00 น. ทางนิวทีวี ดิจิตอลทีวี ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live
share
about
  • new)talk
  • ถกทุกเรื่อง ถามทุกประเด็นที่เป็นข่าว ใน new‬)talk กับ อัญชะลี ไพรีรัก จันทร์-ศุกร์ 17:00-18:00 น. ทางนิวทีวี ดิจิตอลทีวี ช่อง 18 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live