< >
about
  • new)tv Chinese : สะใภ้จำยอม
  • ในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีพ่อค้าเจ้าเล่ห์นาม ซูกวงผิง คิดอยากได้มรดกของ สืออู๋จี้ หนุ่มหล่อผู้ร่ำรวย จึงส่งลูกสาวชื่อ หยางยี่เหลี่ยว ไปแต่งงานกับสืออู๋จี้ ซึ่งสืออู๋จี้ก็ไม่คิดปฎิเสธ เพราะสงสัยว่าซูกวงผิงอาจเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมยกครัวเมื่อ 20 ปีก่อน หยางยี่เหลี่ยวจึงจำใจแต่งงานกับสืออู๋จี้ตามคำสั่งผู้เป็นพ่อ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องใหม่ สะใภ้จำยอม ทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17:00 น. ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ดาวเทียม,เคเบิล ช่อง 28 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live
share
about
  • new)tv Chinese : สะใภ้จำยอม
  • ในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีพ่อค้าเจ้าเล่ห์นาม ซูกวงผิง คิดอยากได้มรดกของ สืออู๋จี้ หนุ่มหล่อผู้ร่ำรวย จึงส่งลูกสาวชื่อ หยางยี่เหลี่ยว ไปแต่งงานกับสืออู๋จี้ ซึ่งสืออู๋จี้ก็ไม่คิดปฎิเสธ เพราะสงสัยว่าซูกวงผิงอาจเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมยกครัวเมื่อ 20 ปีก่อน หยางยี่เหลี่ยวจึงจำใจแต่งงานกับสืออู๋จี้ตามคำสั่งผู้เป็นพ่อ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องใหม่ สะใภ้จำยอม ทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17:00 น. ทางนิวทีวี(new)tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 18 ดาวเทียม,เคเบิล ช่อง 28 ออนไลน์ www.newtv.co.th/live